O zespole "Analysis and Integration of Multiomics data"

Kim jesteśmy?

Nasz zespół został stworzony przez cztery osoby: Erkut Ilaslan, Marcin Sajek, Adam Ustaszewski i Tomasz Woźniak pod koniec 2018 roku. Nasza nieformalna grupa afiliowana jest przy Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. W 2019 Maciej Śmiałek dołączył do naszego zespołu.

Co możemy zrobić?

Posiadamy różnorodne doświadczenie w analizie danych multiomicznych oraz programowaniu. Wykonujemy analizy NGS, proteomiczne, RNA-seq, Single-cell RNA-seq. Tworzymy również dedykowane biologiczne bazy danych i narzędzia oraz przygotowujemy lub ulepszamy ilustracje do publikacji korzystając z grafiki wektorowej.

Jak pracujemy?

Staramy się zapewnić jak najwyższy standard usług, najpierw szacujemy potrzebny czas i zasoby i dopiero potem przygotowujemy dedykowaną ofertę. Po podjęciu współpracy na bieżąco uzgadniamy nasze metody, tak aby uzyskać jak najwięcej interesujących danych w krótkim czasie. Na koniec przygotowujemy raport podsumowujący uzyskane wyniki oraz wykorzystaną metodologię.

Z kim się kontaktować?

Kontakt dla klientów z Polski Tomasz Woźniak (tomasz.wozniak >at< igcz.poznan.pl)
Kontakt dla pozostałych klientów Erkut Ilaslan (erkut.ilaslan >at< igcz.poznan.pl)