Baza danych T-psi-C

Blog Picture

Stworzyliśmy nową bazę cząsteczek tRNA - Bazę danych T-psi-C. Ta baza danych w dobry sposób odzwierciedla nasze możliwości jeśli chodzi o tworzenie nowych biologicznych narzędzi i baz danych z wykorzystaniem języka Python i frameworku Django. Odkryj możliwości jakie oferuje nasza baza danych, włączając różne rodzaje wyszukiwania wykorzystujące BLAST i Elasticsearch czy wizualizację danych.

Dzięki bazie danych T-psi-C możesz:

  • Przeglądać sekwencje
  • Wyszukiwać po sekwencji, strukturze i innych właściwościach
  • Wykorzystać wbudowanego BLASTa
  • Zobaczyć dostępne struktury i modele
  • Przeanalizować wyświetloną strukturę 2D
  • Wgrać własną cząsteczkę tRNA
  • Pobrać dane
  • Uzyskać dostęp do powyższych z wykorzystaniem API