Analysis and Integration of Multiomics Data

Analizy Single Cell RNA-seq

Jeśli pracujesz z tą nowoczesną technologią, możemy pomóc Ci przeanalizować Twoje dane.

Analizy Proteomiczne

Mamy dużo doświadczenia w analizach proteomicznych. Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz pomocy z analizą.

Analizy RNA-seq

Mamy doświadczenie z analizami danych sekwencyjnych dla RNA. Skontaktuj się jeśli potrzebujesz analizy danych z RNA-seq.

Analizy NGS

W chwili obecnej to jedne z najbardziej popularnych analiz genetycznych. Skontaktuj się z nami jeśli chcesz wykonać taką analizę.

Dedykowane bazy danych.

Jeśli posiadasz wartościowe dane, pomożemy Ci stworzyć funkcjonalną bazę danych.

Więcej

Przygotowywanie ilustracji do publikacji

Jeśli potrzebujesz pięknych rycin do publikacji, ale nie wiesz jak je wykonać, skontaktuj się z nami, pomożemy.

Baza danych T-psi-C

Nowa baza danych tRNA zawierająca aktualne informacje, struktury i modele 3D cząsteczek tRNA, struktury drugorzędowe oraz dużo innych wartościowych danych. Bazę T-psi-C można przesukiwać korzystając z BLASTa lub Elasticsearch. Co więcej naukowcy mogą wgrywać własne dane o cząsteczkach tRNA do naszej bazy danych. Więcej

Nowa strona internetowa

Zespół "Analysis and Integration of Multiomics data" ma nową stronę internetową, którą własnie oglądasz. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Więcej

Stworzenie AIM

W tym roku oficjalnie rozpoczęliśmy naszą działalność. Cztery osoby z Instytutu Genetyki Człowieka PAN oferują różnorodne usługi włączając analizy NGS, RNA-seq, danych proteomicznych, usługi tworzenia dedykowanych biologicznych baz danych oraz przygotowywania ilustraji do publikacji. Więcej