Naukowa baza danych dla Ciebie

Blog Picture

Czy w Twoim laboratorium posiadasz dane, które mogą zostać zebrane i uporządkowane w bazę danych, ale brakuje Ci programisty? Chcesz opublikować swoje wyniki w postaci bazy danych?
Możemy pomóc Ci umieścić dane online.
Zrobimy to poprzez stworzenie profesjonalnej, efektywnej i funkcjonalnej bazy danych, która będzie spełniała Twoje oczekiwania.

Co możemy zrobić?

Możemy stworzyć dazę danych, dzieki której umieścimy Twoje dane online. Możemy dodać różnego rodzaju filtry, wyszukiwarkę tekstową lub do przeszukiwania sekwencji. Możemy dodać możliwość wgrywania danych przez użytkowników, zapewnić różnego rodzaju diagramy ukazujące statystyki związane z bazą danych. Możemy wykorzystać istniejące aplety w celu wizualizaci Twoich danych, lub napisać własne dedykowane rozwiązanie. Możemy stworzyć API w celu automatycznego pobierania i wgrywania danych. Możemy ównież stworzyć przyjazny dla użytkownika interfejs dla zadanej ścieżki zadań oraz stworzyć brakujące narzędzia do konwersji danych. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas baza danych będzie opublikowana w czasopismach najwyższej klasy.

Jakiej technologii używamy?

W celu utworzenia bazy danych korzystamy z języka Python oras frameworka Django, baz danych np. MySQL, oraz języka JavaScript lub Typescript. W celu zapewnienia szybkiego i efektywnego wyszukiwania sekwencji używamy Elasticserach oraz BLAST. Elasticsearch jest również niezwykle efektywny w celu przeszukiwania tekstu. Dane mogą zostać zwizualizowane za pomocą różnego rodzaju wykresów lub apletów takich jak Jsmol - do wyświetlania struktury przestrzennej biomolekuł. Możemy również stworzyć własne, dedykowane rozwiązanie. W przypadku złożonego interfejsu - możemy stworzyć profesjonalny, oparty o Angular frontend, który będzie się komunikował z resztą aplikacji poprzez API. Wszystkie funkcjonalności są testowane z wykorzystaniem Test.py. Baza danych będzie zopytmalizowana do pracy na urządzeniach mobilnych oraz wstępnie zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe. Jeśli wystąpi taka potrzeba - jesteśmy w stanie wdrożyć kolejki oparte o Celery, lub komunikację opartą o websockety. Wdrażamy nasze rozwiązania korzystając z Dockera.

Jak pracujemy?

Najpierw przeprowadzamy analizę potrzeb. Na jej podstawie tworzymy opis projektu i decydujemy w jaki sposób podejść do zadania. Możemy albo skonstruować prostą bazę danych "w jednym kroku", albo pracować w opraciu o rozwiązania zwinne, gdzie kolejne funkcjonalności będą dostarczane w miarę potrzeb. To drugie rozwiązanie pozwoli na obserwację powstającego serwisu i wdrażanie zmian w oparciu o doświadczenia z działającą częścią bazy danych.

Czego nie zapewniamy?

Nie zapewniamy usług serwerowych ani administracyjnych. O te usługi musi zadbać zamawiający.