Założenie AIM

Blog Picture

W tym roku oficjalnie rozpoczęliśmy działalność. Cztery osoby z Instytutu Genetyki Człowieka PAN, ze wsparciem Instytutu oferują różnego rodzaju usługi analizy danych włączając analizy NGS, RNA-seq, Single Cell RNA-seq, Proteomikę, tworzenie dedykowanych biologicznych baz danych i narzędzi oraz przygotowywanie ilustracji do publikacji.