Contact us

Analysis and Integration of Multiomics Data
Institute of Human Genetics
Polish Academy of Sciences
ul. Strzeszyńska 32
60-479 Poznań, POLAND

Polish customers should contact Tomasz Woźniak (tomasz.wozniak >at< igcz.poznan.pl)
Other european customers should contact Erkut Ilaslan (erkut.ilaslan >at< igcz.poznan.pl)